Köszöntünk a Szabad Waldorf Gimnázium oldalán!

2018 óta immár a dél-budai régiónak is van lehetősége közeli Waldorf felső tagozatot választani!  
Gimnáziumunk felmenő rendszerben épült ki az elmúlt évek során, 
és elsősorban a Waldorf iskolákból érkezőket várja, hogy a régió gyermekei is végigjárhassák a teljes 12 éves waldorf-ívet.

Az alapok és a küldetés

Az iskolát megalapítók köre 2016 elejétől dolgozik azon, hogy a Waldorf-iskolák tanulóinak a középfokú oktatást biztosító új, független intézmény létrejöjjön a dél-Budai régióban.

Szeretnénk a legtöbb gyermeket végigvezetni lehetőleg a teljes Waldorf-íven, hogy diákunk olyan felnőtté váljon, aki megtalálja helyét a világban, harmóniában tud élni saját magával, valamint szűkebb és tágabb környezetével is.

A gimnázium két anyaintézménye a Csillagösvény Waldorf Általános Iskola (Budapest, XI. kerület) és a Kisgöncöl Waldorf Általános Iskola (Tök), de bővülésével a régióhoz tartozó más Waldorf-iskolákkal is együttműködik. Az anyaiskolák szándéknyilatkozattal és az induláshoz nyújtott anyagi támogatással járulnak hozzá a gimnázium létrejöttéhez.

A Waldorf felső tagozatról dióhéjban

A Waldorf-gimnáziumokban fontos szerepet kap a sokrétű művészeti tevékenység. Az alkotási folyamatokon keresztül formálódik, bomlik ki diákjaink személyisége, és a kooperatív feladatok teljesítése által fejlődik önállósága és szociális érzékenysége. E célt szolgálják például a rendszeres művészeti és drámaelőadások, 12. osztály végén egy egész estés színdarab bemutatása, és a tanulmányokat záró mestermunka (éves munka) elkészítése.

Az államilag is elfogadott Waldorf-kerettantervben (a Waldorf a legelterjedtebb reformpedagógia hazánkban és a világon) a gimnáziumi négy év, az általános iskolai megalapozás után, elsősorban a tanuló képességeinek kiteljesítéséről szól. Ezért a diákok tanulmányaik alatt projektheteken, valamint az életkoruknak megfelelő gyakorlatokon (mezőgazdasági gyakorlat, földmérés, szociális intézményben való munka, ipari gyakorlat) is részt vesznek.

A hagyományos, állami rendszerű érettségire, valamint a felsőoktatás felvételijére való koncentrált felkészülés alapvetően a 13. osztályban történik, az emelt szintű érettségire készülők, vagy az érdeklődők már 11. osztálytól fakultációs órákon is tanulhatják választott tantárgyaikat.

Az országos mérések szerint a Waldorf-diákok érettségi eredményei az országos átlagot minden esetben legkevesebb elérik, vagy sokszor meghaladják, tanulóink így sikerrel felvételizhetnek az egyetemi képzésekre és egyéb tanulmányokra is.

A szellemiség és korunk kihívásai

Iskolánk szellemiségében a klasszikus, keresztény értékrendet is magába foglaló antropozófiára támaszkodik, amely jól ötvöződik egy, a hagyományosnál oldottabb, bizalmi kötődéseket kiépítő tanár-diák kapcsolattal. A tanárok és szülők munkája mindig szorosan egymásra utalt, ezen együttműködés nélkül nem képzelhető el hatékony nevelés.

Diákjaink akarati, érzelmi és intellektuális életének művészeti tevékenységeken, gyakorlatokon keresztül történő formálása segít annak elérésében, hogy a világba kilépő fiatal megtalálja a szabadság és felelősség egyensúlyát, egészséges kritikai érzékével alakítsa a maga szellemi fejlődését, valamint eljusson annak felismeréséhez és megéléséhez, hogy a világban feladata van.

Iskolánk célja, hogy az általa nevelt diákokból a világ és a társadalom problémái iránt érzékeny, a problémákra megoldást kereső és találó, majd a megoldásban tevékenyen szerepet vállaló felnőtt váljon.

A Waldorf-pedagógia kompetenciaalapú pedagógiát képvisel, korunk technikai kihívásait jól ismeri, és a diákjai számára annak tudatos és értő használatát adja tovább. Környezetünk digitális adattengere és látszatmegoldásai helyett előnyben részesítjük a személyes érintkezési formákat, a valódi interakciókat, a mély átélés lehetőségét. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a diákok át tudják tekinteni az embertől egyre jobban elszakadó, elidegenítő technikai világot, és új, másfajta technikák irányába is fordulhatnak.

A Waldorf-pedagógia keretein belül annak elérésére is törekszünk, hogy a következő generációk egyre inkább képesek legyenek a technika fejlődése mellé állítani a moralitás fejlődését. Az egoizmus helyébe az egymás iránt érzett felelősség kultúráját kívánjuk léptetni.

Minőség

A gimnázium minőségét leginkább az ott tanító tanárok határozzák meg.  A közösséggé formálásuk már jóval az iskola indulása előtt elkezdődött, kiválasztásuk gondos folyamat eredménye lesz.

A tanárok kiemelt feladata, hogy a tanítás tartalmát meghatározó akadémiai tudást és módszertani kultúrát az antropozófia nézőpontjából is vizsgálják, a diákoknak képesek legyenek szempontokat adni e tekintetben is.

Fontosnak tartjuk, hogy a tanári kollégium tagja kereső szemlélettel forduljon az antropozófia ember- és világképe felé, valamint szakirányú Waldorf-képesítéssel is rendelkezzen.

A teljes Waldorf-ív megtartása érdekében a gimnázium szoros kapcsolatot tart anyaiskoláival, hogy az intézményekben folyó munkát megfelelő módon össze tudja hangolni. Az oktatás és nevelés színvonalának biztosítása érdekében az évfolyamokon belül az osztályok számát legfeljebb 2-ben (2×30 diák) határoztuk meg. A körülmények jelenleg évfolyamonként egy osztály indítását teszik lehetővé.

Támogatás

Civil szervezet által fenntartott intézmény lévén a támogatóinkkal való együttműködésre különösen nagy hangsúlyt fektetünk. Amennyiben céljainkkal egyetért, többféle formában is segíteni tudja terveink megvalósulását:

  • A biztos finanszírozási háttér működésünk alapja, így anyagi támogatása  létfontosságú.

Fenntartó szervezetünk a JÖVŐ BÁRKÁJA EGYESÜLET
Számlaszámunk:  Magnet Bank Zrt, 16200151-18536869-00000000

  • Kialakulóban lévő eszközállományunk (iskolai bútorok, eszközök, irodabútor, műszaki cikkek, stb.) beszerzése sok esetben helyettesíthető jó állapotban lévő használt eszközökkel Keressen bennünket, ha hasonló tételek felajánlásán gondolkodik!
  • adója 1%-ának felajánlásával bárki könnyedén támogathatja céljainkat! Több info itt:  SZJA 1%

Kapcsolat

Rövid leírásunkban igyekeztünk mindent bemutatni, ami az első ismerkedéshez szükséges. Meggyőződésünk, hogy a valódi megismeréshez személyes találkozók vezetnek. 

Ha kérdése van, hívjon bennünket a központi számunkon: 06 30 7251307 vagy írjon üzenetet az info@szwg.hu címre!

Cím: 1112 Budapest, Repülőtéri út 6.
OM azonosító: 203312

Iskolánk fenntartó szervezete:
JÖVŐ BÁRKÁJA EGYESÜLET